Termeni si conditii

TERMENI, CONDIȚII ȘI POLITICA DE RETURNARE

a magazinului online http://spartanrace.onlinesystem.cz (valabile din data de 1.1.2021)

Cuprins:

 1. Dispoziții introductive
 2. Definiții
 3. Informații despre preț
 4. Înregistrarea și confirmarea înregistrării, condițiile de plată
 5. Retragerea din contractul de cumpărare de către Consumator
 6. Obligativitatea înregistrării și înregistrarea echipei
 7. Condiții de plată
 8. Procedura privind reclamațiile
 9. Dreptul de a schimba ora curselor
 10. Taxa de înregistrare
 11. Forța majoră
 12. Amânarea curselor
 13. Trimiterea notificărilor comerciale și stocarea cookie-urilor
 14. Transmiterea corespondenței
 15. Dispoziții finale
 16. Formular de retragere din contract
 17. Informații privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

1) DISPOZIȚII INTRODUCTIVE
Bifând căsuța înainte de a trimite înregistrarea, cumpărătorul confirmă faptul că a citit acești termeni și condiții, înțelege pe deplin conținutul acestora și că este de acord cu aceștia.

Acești termeni și condiții se aplică contractelor de cumpărare referitoare la cursele care vor avea loc pe teritoriul României, încheiate prin intermediul magazinului online.

2) DEFINIȚII
Definițiile, abrevierile și echivalenții termenilor folosiți în acești termeni și condiții sunt specificate după cum urmează:
Vânzător: Adventured Sport Events S.R.L., Adresa de corespondență: strada Drumul între Tarlale, nr.. 41C., birou 24, etaj 2, Bucuresti, sector 3, Romania, nume reprezentant: Martin Adam, administrator, adresa de e-mail: info@spartan-
race.ro, Cod fiscal: 38866510, Numărul de înregistrare al companiei:
J40/2152/15.02.2018, web: https://www.spartan-race.ro
Consumator: este persoana, care cumpără un serviciu pentru uz personal și care încheie un contract de cumpărare cu vânzătorul (în continuare ca și „cumpărător“/ „utilizator“)
Contractul de cumpărare: un contract între vânzător și consumator încheiat la distanță printr-un magazin online fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a consumatorului, mai ales prin utilizarea site-ul web, poștă electronică,
telefon, fax. În acești termeni și condiții, contractul de cumpărare înseamnă
înregistrarea pentru participarea la startul curselor organizate de Vânzător,
plata ulterioară pentru înregistrare și confirmarea înregistrării, și în cele din
urmă, participarea la curse.
Contractul de cumpărare se referă doar la cursele organizate în România și
bifând căsuța din magazinul online înainte de a trimite înregistrarea,
cumpărătorul confirmă că a fost informat despre acești termeni și condiții,
înțelege pe deplin conținutul acestora și este de acord cu aceștia.
este conform cu reglementările legale în vigoare din România, în special cu
cele din Cod Civil Român, cu Ordonanta urgenta 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea
365/2002 privind comerţul electronic, cu Directiva 2011/83/UE a
Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor,
precum și alte acte normative în vigoare aplicabile în materie.
Durata contractului de cumpărare este limitată la perioada de la trimiterea
comenzii cumpărătorului și realizarea sa pozitivă de către vânzător până la
furnizarea corespunzătoare a serviciului pe baza comenzii cumpărătorului
sau modificate în conformitate cu acești termeni și condiții.

Magazin online: se găsește la adresa http://spartanrace.onlinesystem.cz
Termeni și condiții: reglementează detaliile relației comerciale dintre vânzător și consumator și
se aplică Contractului de cumpărare (în continuare doar „TC“)
Cursele SPATAN eveniment sportiv la care se aplică acești TC (în continuare doar „curse“)

3) INFORMAȚII DESPRE PREȚ
3.1. Prețul de înregistrare include taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prețul înregistrării este prevăzut pe site-ul magazinului online și pe site-ul vânzătorului.
3.2. Reducerile pentru înregistrarea la o cursă dată sunt valabile până la ora 24.00. din ultima zi menționată pe site-ul magazinului online, unde este posibil să vă înregistrați la prețuri reduse.

4) ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII, CONDIȚII DE PLATĂ
4.1. Informații despre înregistrare la curse concrete le puteți găsi pe site-ul web al vânzătorului (www.spartan-race.ro)
4.2. Înregistrarea are loc conform procedurii specificate în instrucțiuni, care sunt vizibil afișate în meniul magazinului online. Ca parte a procesului de înregistrare, consumatorului i se permite să corecteze și să verifice datele introduse de consumator.
4.3. Trimiterea înregistrării este condiționată de confirmarea informării și a consimțământului cu TC și
de exprimarea acordului cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Consumatorului.
4.4. După trimiterea înregistrării, Consumatorului i se va trimite un e-mail de informare care confirmă înregistrarea, prin care vânzătorul va confirma înregistrarea pentru cursa dată, dar acest lucru nu confirmă încheierea unui contract de cumpărare între vânzător și consumator. Contractul de cumpărare este încheiat doar dacă:
a) a fost primită plata în contul bancar al vânzătorului (în cazul în care cumpărătorul plătește prin transfer în cont dacă vânzătorul permite acest lucru) și vânzătorul a confirmat în sistem corectitudinea plății primite;
b) cumpărătorul a plătit cu un card bancar și vânzătorul a confirmat în sistem corectitudinea plății primite.

5) RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE DE CĂTRE CONSUMATOR
5.1. Consumatorul nu are dreptul la retragere din contractul de cumpărare în baza OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, a art. 16 litera
l) Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor sau a altor prevederi legale aplicabile în materie, având în vedere că este vorba de furnizarea de servicii legate de activități de petrecere a timpului liber, în cazul în care vânzătorul se obligă să furnizeze aceste servicii la ora convenită sau în termenul convenit.
5.2. În alte cazuri, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la încheierea contractului de cumpărare de către consumator în condițiile specificate în art.9 alin.1 în OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum și alte normative în vigoare aplicabile în materie,
adresându-se vânzătorului sub forma scrisă sau sub o altă formă înregistrată pe un alt suport durabil.
5.3. Vânzătorul va efectua toate actele specificate în reglementările legale în vigoare fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult paisprezece (14) zile de la data livrării notificării de retragere din contract.

6) OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII ȘI ÎNREGISTRAREA ECHIPEI
6.1. În urma înregistrării vânzătorul își asumă obligațiile contractuale, inclusiv prețul înregistrării de la confirmarea înregistrării prin mesaj electronic, cu condiția îndeplinirii obligațiilor consumatorului specificate în acești Termeni și Condiții.
6.2. Un concurent care este înregistrat de căpitanul echipei ca membru al echipei pentru curse concrete (în continuare doar „Concurentul echipei”) își dă acordul căpitanului echipei să facă această înregistrare (în continuare doar „Înregistrarea echipei”) și să facă modificări la înregistrarea echipei. Concurentul echipei nu are înregistrarea făcută de căpitanul echipei disponibilă în profilul său de înregistrare și prin urmare, nu are dreptul să facă modificări la această înregistrare. Pe baza solicitării prin e-mail a concurentului echipei (XXX), Vânzătorul își rezervă dreptul de a transfera înregistrarea echipei sale la o înregistrare separată (sub profilul propriu al concurentului din sistemul de înregistrare).
6.3. Căpitanul echipei are dreptul să facă modificări în cadrul înregistrării echipei valabile pentru toți membrii echipei (Concurenți echipei) pe care i-a înregistrat în cadrul profilului echipei, în timp ce
la cererea sa toți membrii echipei pot fi transferați la o altă cursă.
6.4. Un concurent care s-a înregistrat în cadrul echipei în mod independent (prin crearea unui profil separat în sistemul de înregistrare) are dreptul de a-și transfera (deferral) înregistrarea la alte curse prin sistemul de înregistrare în condițiile prevăzute la art. 10.3. și art. 12 din acești TC.
6.5. Reversul este semnat separat de toți membrii echipei.

7) TERMENI DE PLATĂ
7.1. În cazul plății printr-un sistem de plată prin internet, consumatorul va primi o confirmare de primire a plății imediat după plată și aprobarea corectitudinii plății primite.
7.2. În cazul plății prin transfer bancar, consumatorul va efectua plata imediat după confirmarea înregistrării, dar nu mai târziu de două (2) zile alendaristice, dacă Vânzătorul permite acest lucru. După aprobarea plății de către vânzător, consumatorul va primi un e-mail de confirmare a plății primite.
7.3. În cazul în care consumatorul va solicita vânzătorului un document fiscal privind plata pentru curse cu datele despre persoana sa ca persoană fizică - respectiv antreprenor. Resp. persoană juridică, este obligat să introducă informațiile de facturare prin linkul corespunzător din formularul de înregistrare, înainte de a confirma înregistrarea. Dacă o persoană fizică - antreprenor, resp. persoană juridică, nu introduce datele de facturare în formularul de înregistrare, vânzătorul va considera consumatorul ca fiind o persoană fizică non-antreprenor, căruia i se va elibera un document fiscal cu datele unei persoane fizice - non-antreprenor în sistem de înregistrare.

8) PROCEDURA PRIVIND RECLAMAȚIILE
8.1. Consumatorul depune o reclamație în scris, prin e-mail sau personal la sediul vânzătorului. Datele de contact ale vânzătorului se află în partea TC "2) Definiții".
8.2. Atunci când face o reclamație, consumatorul este obligat să transmită vânzătorului confirmarea plății înregistrării și o descriere a defectului, cu atașarea eventualelor documente justificative.
8.3. Vânzătorul este obligat să decidă cu privire la reclamație fără întârziere, cel târziu în termen de trei (3) zile lucrătoare sau să decidă că este necesară o evaluare profesională pentru a putea lua o hotărâre. Vânzătorul va soluționa reclamația, inclusiv eliminarea defectului, fără întârziere nejustificată, nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la comunicarea acesteia, cu excepția cazului în care convine în scris cu cumpărătorul o perioadă mai lungă. După expirarea acestui termen, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi o încălcare substanțială a contractului. Soluționarea reclamațiilor va fi notificată consumatorului prin telefon sau în scris sau prin e-mail.

9) DREPTUL DE A SCHIMBA ORA CURSELOR
9.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica data și locurile curselor, compania de înregistrare, cronometrarea, calcularea timpului, prețurile, pista, taxele, algoritmii de rezultat, numărul, dimensiunea și tipurile de valuri de pornire, tipul și mărimea mărfurilor, conținutul site-ului web sau regulile și manualele, pe care le consideră adecvate, după caz, fără o notificare prealabilă.
9.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a notifica modificările menționate la punctul anterior pe site-ul său web, care reprezintă sursa celor mai actualizate informații.

10) TAXA DE ÎNREGISTRARE
10.1. Taxa de participare:
Vânzătorul percepe o taxă de participare pentru la curse, care acoperă cheltuielile directe asociate cu realizarea curselor, serviciilor și a obstacolelor pe pistele de curse, gustări (dacă sunt disponibile), medalii, tricouri etc. (denumit în continuare doar „Taxa de participare”). Valoarea taxei de participare poate diferi pentru fiecare categorie de cursă și poate varia în funcție de momentul înscrierii (creșterea treptată a prețului de înregistrare).
10.2. Taxă administrativă nerambursabilă pentru înregistrare:
Vânzătorul percepe o taxă administrativă fixă nerambursabilă pentru înregistrare, corespunzătoare costurilor administrative ale vânzătorului, care vor fi utilizate efectiv pentru acoperirea costurilor asociate înregistrării (denumită în continuare „Taxa administrativă”). Taxa administrativă acoperă costurile inițiale ale vânzătorului asociate cu înregistrarea consumatorului în registrul central al
participanților pentru fiecare cursă individuală și costul pentru taxele de licență asociate cu eliberarea numărului de înregistrare (BIB). Fondurile vor fi utilizate indiferent de cursă în beneficiul consumatorului. Taxa administrativă nu este rambursabilă, cu excepția cazului în care cursa este anulată de către vânzător din alt motiv decât forța majoră. Taxa administrativă este aceeași pentru toate categoriile de curse și nu se modifică datorită momentului înregistrării (nu există o creștere treptată a prețului de înregistrare). Reducerea pentru puncte sau alte reduceri nu se aplică Taxei administrative. Cu toate acestea, Vânzătorul poate decide să ofere o reducere la taxa totală, inclusiv Taxei administrative.
10.3. Taxa de înregistrare:
Taxa de înregistrare pentru orice organizată este compusă din Taxa de participare și Taxa administrativă, care împreună reprezintă prețul total pentru înregistrarea la cursă (denumit în continuare „Taxa de înregistrare”). Taxa de participare și Taxa administrativă sunt percepute separat și sunt indicate separat pe factură. Prețul afișat pe site-ul Spartan este prețul final, care include Taxa de participare și Taxa de administrare. Orice reduceri sau prețuri speciale se aplică doar Taxei de participare și nu afectează Taxa administrativă care rămâne neschimbată și se percepe separat, cu excepția cazului în care Vânzătorul oferă o reducere separată. În cazul în care cursa este anulată dintr-
un motiv care nu este supus forței majore, cumpărătorul poate solicita rambursarea Taxei de înregistrare sau poate utiliza taxa de înregistrare pentru alte curse (deferral), până la ocuparea locurilor disponibile pentru cursa respectivă iar notificarea către vânzător este trimisă în termen de paisprezece (14) zile înainte de data programată a cursei.

11) FORȚA MAJORĂ
11.1. Forța majoră este definită ca fiind evenimente imprevizibile sau inevitabile și neintenționate sau cauze dincolo de un grad rezonabil previzibil: accidente, revolte, epidemii, pandemii, carantină, tulburări civile, defecțiuni ale echipamentelor de comunicații, defecțiuni ale echipamentelor de găzduire web, defecțiuni ale furnizorului de servicii de internet, dezastre naturale, reglementări guvernamentale sau ale altor autorități publice, restricții legale, modificări a legilor sau a altor reglementări legale, greve la nivel național, incendii. Situațiile sau cauzele vor fi considerate ca o circumstanță nouă și acceptabilă de forță majoră atunci când circumstanțele de forță majoră sunt deja
cunoscute în momentul înregistrării, dar ulterior apar circumstanțe care duc la imposibilitatea de a realiza obiectul serviciilor.
11.2. Partea contractuală care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă parte în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

12) AMÂNAREA CURSELOR
12.1. În caz de forță majoră, așa cum se menționează în acești termeni și condiții, inclusiv condiții meteorologice excepționale, cumpărătorul va primi Taxa de înregistrare (suma plătită la înregistrare) sub forma unui cupon (deferral).
12.2. Acest cupon este valabil în anul emiterii sale și în anul calendaristic următor și poate fi utilizat pentru orice cursă de același nivel organizată de Vânzător. Cumpărătorul poate folosi cuponul înregistrându-se la cursa anunțată și apoi introducând numărul cuponului în secțiunea desemnată pe interfața de înregistrare.

13) TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR COMERCIALE ȘI STOCAREA COOKIURILOR
13.1. În cazul în care la înregistrare, consumatorul solicită trimiterea informațiilor actuale despre oferta vânzătorului prin bifarea câmpului corespunzător, furnizarea acestora va fi efectuată prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de consumator. Consumatorul poate solicita anularea acestui serviciu în orice moment și fără menționarea unui motiv la adresa de e-mail: info@spartan-race.ro. În acest caz, consumatorul este de acord în special cu trimiterea de informații comerciale și informații referitoare la bunurile, serviciile sau activitățile vânzătorului la adresa electronică a consumatorului.
13.2. Consumatorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care comanda poate fi executată pe site-ul vânzătorului și pot fi îndeplinite obligațiile vânzătorului în temeiul contractului, fără stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul consumatorului, consumatorul poate revoca în orice moment consimțământul în conformitate cu afirmația anterioară.

14) TRANSMITEREA CORESPONDENȚEI
Cu excepția cazului în care se convine altfel, orice corespondență legată de contract trebuie să fie transmisă celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau recomandat prin operatorul serviciilor poștale (conform selecției expeditorului). Consumatorului transmiterea se efectuează în primul rând la adresa de e-mail furnizată vânzătorului.

15) DISPOZIȚII FINALE
15.1. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română. În ceea ce privește utilizarea site- ului web, a magazinului online sau prevederile juridice stabilite în contractul de cumpărare, dacă acestea conțin un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația română și este supusă jurisdicției instanțelor române. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care reies din legislația general obligatorie.
15.2. Pentru reclamații, consumatorul poate contacta vânzătorul prin intermediul datelor de contact ale vânzătorului. Dacă nu se va soluționa plângerea de către vânzător, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente material și teritorial.
15.3. Relația contractuală dintre consumator și vânzător se încheie pentru o perioadă de timp determinată de realizarea obligatilor părților în baza contractului încheiat. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la încheierea contractului, sau în acești termeni și condiții, sau în alte cazuri concrete specifice altfel, părțile nu au dreptul să anuleze contractul înainte de executarea corespunzătoare a acestuia.
15.4. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, aceasta va fi înlocuită de o prevedere a cărei semnificație este cât mai apropiată de prevederea invalidă sau ineficientă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
15.5. Informațiile de contact ale vânzătorului sunt menționate mai sus în secțiunea „Definiții”. Contractul, inclusiv termeni și condiții, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu este accesibil publicului, cu excepția îndeplinirii obligațiilor vânzătorului prevăzute de legislația aplicabilă.
O copie a contractului va fi salvată la vânzător, care va permite consumatorului accesul la aceasta la cererea sa.
15.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral acești termeni și condiții. Formularea termenilor și condițiilor la care consumatorul și-a dat consimțământul în timpul înregistrării sunt obligatorii pentru consumatori.
15.7. Relațiile nereglementate în alt fel în acești termeni și condiții generali, precum și în părțile lor inseparabile (anexe) sunt reglementate pe baza Codului Civil Român și a celorlalte reglementări legale aplicabile în vigoare.

16) FORMULAR PENTRU RETRAGEREA DIN CONTRACT
Formular tip pentru retragerea din contract:
Notificare de retragere din contract

 • Destinatar: Adventured Sport Events S.R.L., Adresa de corespondență: strada Drumul între Tarlale, nr..
  41C., birou 24, etaj 2, Bucuresti, sector 3, Romania,
  adresa de e-mail: info@spartan-race.ro
  Prin prezenta, declar că mă retrag din contractul privind achiziționarea acestor bunuri () / furnizarea acestor
  servicii (
  )
 • Data comenzii () / data primirii ():
 • Numele și prenumele consumatorului (utilizator):
 • Adresa consumatorului (utilizator):
 • Semnătura consumatorului (utilizator), (numai dacă acest formular este trimis în format scris)
 • Data:
  (*) Trageți peste ce nu se potrivește sau completați informațiile.

17) INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Protecția datelor cu caracter personal ale unui consumator care este o persoană fizică este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Informații detaliate sunt furnizate și pe site-ul oficial al vânzătorului (www.spartan-race.ro) în secțiunea „Protecția datelor cu caracter
personal”.