Termeni si conditii

TERMENI, CONDIȚII ȘI POLITICA DE RETURNARE

a magazinului online http://spartanrace.onlinesystem.cz (valabile din data de 1.1.2021)

Cuprins:

 1. Dispoziții introductive
 2. Definiții
 3. Informații despre preț
 4. Înregistrarea și confirmarea înregistrării, condițiile de plată
 5. Retragerea din contractul de cumpărare de către Consumator
 6. Obligativitatea înregistrării și înregistrarea echipei
 7. Condiții de plată
 8. Procedura privind reclamațiile
 9. Dreptul de a schimba ora curselor
 10. Taxa de înregistrare
 11. Forța majoră
 12. Amânarea curselor
 13. Trimiterea notificărilor comerciale și stocarea cookie-urilor
 14. Transmiterea corespondenței
 15. Dispoziții finale
 16. Formular de retragere din contract
 17. Informații privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

1) DISPOZIȚII INTRODUCTIVE
Bifând căsuța înainte de a trimite înregistrarea, cumpărătorul confirmă faptul că a citit acești termeni și condiții, înțelege pe deplin conținutul acestora și că este de acord cu aceștia.

Acești termeni și condiții se aplică contractelor de cumpărare referitoare la cursele care vor avea loc pe teritoriul României, încheiate prin intermediul magazinului online.

2) DEFINIȚII
Definițiile, abrevierile și echivalenții termenilor folosiți în acești termeni și condiții sunt specificate după cum urmează:
Vânzător: Adventured Sport Events S.R.L., Adresa de corespondență: strada Drumul între Tarlale, nr.. 41C., birou 24, etaj 2, Bucuresti, sector 3, Romania, nume reprezentant: Martin Adam, administrator, adresa de e-mail: info@spartan-
race.ro, Cod fiscal: 38866510, Numărul de înregistrare al companiei:
J40/2152/15.02.2018, web: https://www.spartan-race.ro
Consumator: este persoana, care cumpără un serviciu pentru uz personal și care încheie un contract de cumpărare cu vânzătorul (în continuare ca și „cumpărător“/ „utilizator“)
Contractul de cumpărare: un contract între vânzător și consumator încheiat la distanță printr-un magazin online fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a consumatorului, mai ales prin utilizarea site-ul web, poștă electronică,
telefon, fax. În acești termeni și condiții, contractul de cumpărare înseamnă
înregistrarea pentru participarea la startul curselor organizate de Vânzător,
plata ulterioară pentru înregistrare și confirmarea înregistrării, și în cele din
urmă, participarea la curse.
Contractul de cumpărare se referă doar la cursele organizate în România și
bifând căsuța din magazinul online înainte de a trimite înregistrarea,
cumpărătorul confirmă că a fost informat despre acești termeni și condiții,
înțelege pe deplin conținutul acestora și este de acord cu aceștia.
este conform cu reglementările legale în vigoare din România, în special cu
cele din Cod Civil Român, cu Ordonanta urgenta 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea
365/2002 privind comerţul electronic, cu Directiva 2011/83/UE a
Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor,
precum și alte acte normative în vigoare aplicabile în materie.
Durata contractului de cumpărare este limitată la perioada de la trimiterea
comenzii cumpărătorului și realizarea sa pozitivă de către vânzător până la
furnizarea corespunzătoare a serviciului pe baza comenzii cumpărătorului
sau modificate în conformitate cu acești termeni și condiții.

Magazin online: se găsește la adresa http://spartanrace.onlinesystem.cz
Termeni și condiții: reglementează detaliile relației comerciale dintre vânzător și consumator și
se aplică Contractului de cumpărare (în continuare doar „TC“)
Cursele SPATAN eveniment sportiv la care se aplică acești TC (în continuare doar „curse“)

3) INFORMAȚII DESPRE PREȚ
3.1. Prețul de înregistrare include taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prețul înregistrării este prevăzut pe site-ul magazinului online și pe site-ul vânzătorului.
3.2. Reducerile pentru înregistrarea la o cursă dată sunt valabile până la ora 24.00. din ultima zi menționată pe site-ul magazinului online, unde este posibil să vă înregistrați la prețuri reduse.

4) ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII, CONDIȚII DE PLATĂ
4.1. Informații despre înregistrare la curse concrete le puteți găsi pe site-ul web al vânzătorului (www.spartan-race.ro)
4.2. Înregistrarea are loc conform procedurii specificate în instrucțiuni, care sunt vizibil afișate în meniul magazinului online. Ca parte a procesului de înregistrare, consumatorului i se permite să corecteze și să verifice datele introduse de consumator.
4.3. Trimiterea înregistrării este condiționată de confirmarea informării și a consimțământului cu TC și
de exprimarea acordului cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Consumatorului.
4.4. După trimiterea înregistrării, Consumatorului i se va trimite un e-mail de informare care confirmă înregistrarea, prin care vânzătorul va confirma înregistrarea pentru cursa dată, dar acest lucru nu confirmă încheierea unui contract de cumpărare între vânzător și consumator. Contractul de cumpărare este încheiat doar dacă:
a) a fost primită plata în contul bancar al vânzătorului (în cazul în care cumpărătorul plătește prin transfer în cont dacă vânzătorul permite acest lucru) și vânzătorul a confirmat în sistem corectitudinea plății primite;
b) cumpărătorul a plătit cu un card bancar și vânzătorul a confirmat în sistem corectitudinea plății primite.

5) RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE DE CĂTRE CONSUMATOR
5.1. Consumatorul nu are dreptul la retragere din contractul de cumpărare în baza OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, a art. 16 litera
l) Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor sau a altor prevederi legale aplicabile în materie, având în vedere că este vorba de furnizarea de servicii legate de activități de petrecere a timpului liber, în cazul în care vânzătorul se obligă să furnizeze aceste servicii la ora convenită sau în termenul convenit.
5.2. În alte cazuri, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la încheierea contractului de cumpărare de către consumator în condițiile specificate în art.9 alin.1 în OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum și alte normative în vigoare aplicabile în materie,
adresându-se vânzătorului sub forma scrisă sau sub o altă formă înregistrată pe un alt suport durabil.
5.3. Vânzătorul va efectua toate actele specificate în reglementările legale în vigoare fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult paisprezece (14) zile de la data livrării notificării de retragere din contract.

6) OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII ȘI ÎNREGISTRAREA ECHIPEI
6.1. În urma înregistrării vânzătorul își asumă obligațiile contractuale, inclusiv prețul înregistrării de la confirmarea înregistrării prin mesaj electronic, cu condiția îndeplinirii obligațiilor consumatorului specificate în acești Termeni și Condiții.
6.2. Un concurent care este înregistrat de căpitanul echipei ca membru al echipei pentru curse concrete (în continuare doar „Concurentul echipei”) își dă acordul căpitanului echipei să facă această înregistrare (în continuare doar „Înregistrarea echipei”) și să facă modificări la înregistrarea echipei. Concurentul echipei nu are înregistrarea făcută de căpitanul echipei disponibilă în profilul său de înregistrare și prin urmare, nu are dreptul să facă modificări la această înregistrare. Pe baza solicitării prin e-mail a concurentului echipei (XXX), Vânzătorul își rezervă dreptul de a transfera înregistrarea echipei sale la o înregistrare separată (sub profilul propriu al concurentului din sistemul de înregistrare).
6.3. Căpitanul echipei are dreptul să facă modificări în cadrul înregistrării echipei valabile pentru toți membrii echipei (Concurenți echipei) pe care i-a înregistrat în cadrul profilului echipei, în timp ce
la cererea sa toți membrii echipei pot fi transferați la o altă cursă.
6.4. Un concurent care s-a înregistrat în cadrul echipei în mod independent (prin crearea unui profil separat în sistemul de înregistrare) are dreptul de a-și transfera (deferral) înregistrarea la alte curse prin sistemul de înregistrare în condițiile prevăzute la art. 10.3. și art. 12 din acești TC.
6.5. Reversul este semnat separat de toți membrii echipei.

7) TERMENI DE PLATĂ
7.1. În cazul plății printr-un sistem de plată prin internet, consumatorul va primi o confirmare de primire a plății imediat după plată și aprobarea corectitudinii plății primite.
7.2. În cazul plății prin transfer bancar, consumatorul va efectua plata imediat după confirmarea înregistrării, dar nu mai târziu de două (2) zile alendaristice, dacă Vânzătorul permite acest lucru. După aprobarea plății de către vânzător, consumatorul va primi un e-mail de confirmare a plății primite.
7.3. În cazul în care consumatorul va solicita vânzătorului un document fiscal privind plata pentru curse cu datele despre persoana sa ca persoană fizică - respectiv antreprenor. Resp. persoană juridică, este obligat să introducă informațiile de facturare prin linkul corespunzător din formularul de înregistrare, înainte de a confirma înregistrarea. Dacă o persoană fizică - antreprenor, resp. persoană juridică, nu introduce datele de facturare în formularul de înregistrare, vânzătorul va considera consumatorul ca fiind o persoană fizică non-antreprenor, căruia i se va elibera un document fiscal cu datele unei persoane fizice - non-antreprenor în sistem de înregistrare.

8) PROCEDURA PRIVIND RECLAMAȚIILE
8.1. Consumatorul depune o reclamație în scris, prin e-mail sau personal la sediul vânzătorului. Datele de contact ale vânzătorului se află în partea TC "2) Definiții".
8.2. Atunci când face o reclamație, consumatorul este obligat să transmită vânzătorului confirmarea plății înregistrării și o descriere a defectului, cu atașarea eventualelor documente justificative.
8.3. Vânzătorul este obligat să decidă cu privire la reclamație fără întârziere, cel târziu în termen de trei (3) zile lucrătoare sau să decidă că este necesară o evaluare profesională pentru a putea lua o hotărâre. Vânzătorul va soluționa reclamația, inclusiv eliminarea defectului, fără întârziere nejustificată, nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la comunicarea acesteia, cu excepția cazului în care convine în scris cu cumpărătorul o perioadă mai lungă. După expirarea acestui termen, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi o încălcare substanțială a contractului. Soluționarea reclamațiilor va fi notificată consumatorului prin telefon sau în scris sau prin e-mail.

9) DREPTUL DE A SCHIMBA ORA CURSELOR
9.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica data și locurile curselor, compania de înregistrare, cronometrarea, calcularea timpului, prețurile, pista, taxele, algoritmii de rezultat, numărul, dimensiunea și tipurile de valuri de pornire, tipul și mărimea mărfurilor, conținutul site-ului web sau regulile și manualele, pe care le consideră adecvate, după caz, fără o notificare prealabilă.
9.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a notifica modificările menționate la punctul anterior pe site-ul său web, care reprezintă sursa celor mai actualizate informații.

10) TAXA DE ÎNREGISTRARE
10.1. Taxa de participare:
Vânzătorul percepe o taxă de participare pentru la curse, care acoperă cheltuielile directe asociate cu realizarea curselor, serviciilor și a obstacolelor pe pistele de curse, gustări (dacă sunt disponibile), medalii, tricouri etc. (denumit în continuare doar „Taxa de participare”). Valoarea taxei de participare poate diferi pentru fiecare categorie de cursă și poate varia în funcție de momentul înscrierii (creșterea treptată a prețului de înregistrare).
10.2. Taxă administrativă nerambursabilă pentru înregistrare:
Vânzătorul percepe o taxă administrativă fixă nerambursabilă pentru înregistrare, corespunzătoare costurilor administrative ale vânzătorului, care vor fi utilizate efectiv pentru acoperirea costurilor asociate înregistrării (denumită în continuare „Taxa administrativă”). Taxa administrativă acoperă costurile inițiale ale vânzătorului asociate cu înregistrarea consumatorului în registrul central al
participanților pentru fiecare cursă individuală și costul pentru taxele de licență asociate cu eliberarea numărului de înregistrare (BIB). Fondurile vor fi utilizate indiferent de cursă în beneficiul consumatorului. Taxa administrativă nu este rambursabilă, cu excepția cazului în care cursa este anulată de către vânzător din alt motiv decât forța majoră. Taxa administrativă este aceeași pentru toate categoriile de curse și nu se modifică datorită momentului înregistrării (nu există o creștere treptată a prețului de înregistrare). Reducerea pentru puncte sau alte reduceri nu se aplică Taxei administrative. Cu toate acestea, Vânzătorul poate decide să ofere o reducere la taxa totală, inclusiv Taxei administrative.
10.3. Taxa de înregistrare:
Taxa de înregistrare pentru orice organizată este compusă din Taxa de participare și Taxa administrativă, care împreună reprezintă prețul total pentru înregistrarea la cursă (denumit în continuare „Taxa de înregistrare”). Taxa de participare și Taxa administrativă sunt percepute separat și sunt indicate separat pe factură. Prețul afișat pe site-ul Spartan este prețul final, care include Taxa de participare și Taxa de administrare. Orice reduceri sau prețuri speciale se aplică doar Taxei de participare și nu afectează Taxa administrativă care rămâne neschimbată și se percepe separat, cu excepția cazului în care Vânzătorul oferă o reducere separată. În cazul în care cursa este anulată dintr-
un motiv care nu este supus forței majore, cumpărătorul poate solicita rambursarea Taxei de înregistrare sau poate utiliza taxa de înregistrare pentru alte curse (deferral), până la ocuparea locurilor disponibile pentru cursa respectivă iar notificarea către vânzător este trimisă în termen de paisprezece (14) zile înainte de data programată a cursei.

11) FORȚA MAJORĂ
11.1. Forța majoră este definită ca fiind evenimente imprevizibile sau inevitabile și neintenționate sau cauze dincolo de un grad rezonabil previzibil: accidente, revolte, epidemii, pandemii, carantină, tulburări civile, defecțiuni ale echipamentelor de comunicații, defecțiuni ale echipamentelor de găzduire web, defecțiuni ale furnizorului de servicii de internet, dezastre naturale, reglementări guvernamentale sau ale altor autorități publice, restricții legale, modificări a legilor sau a altor reglementări legale, greve la nivel național, incendii. Situațiile sau cauzele vor fi considerate ca o circumstanță nouă și acceptabilă de forță majoră atunci când circumstanțele de forță majoră sunt deja
cunoscute în momentul înregistrării, dar ulterior apar circumstanțe care duc la imposibilitatea de a realiza obiectul serviciilor.
11.2. Partea contractuală care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă parte în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

12) AMÂNAREA CURSELOR
12.1. În caz de forță majoră, așa cum se menționează în acești termeni și condiții, inclusiv condiții meteorologice excepționale, cumpărătorul va primi Taxa de înregistrare (suma plătită la înregistrare) sub forma unui cupon (deferral).
12.2. Acest cupon este valabil în anul emiterii sale și în anul calendaristic următor și poate fi utilizat pentru orice cursă de același nivel organizată de Vânzător. Cumpărătorul poate folosi cuponul înregistrându-se la cursa anunțată și apoi introducând numărul cuponului în secțiunea desemnată pe interfața de înregistrare.

13) TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR COMERCIALE ȘI STOCAREA COOKIURILOR
13.1. În cazul în care la înregistrare, consumatorul solicită trimiterea informațiilor actuale despre oferta vânzătorului prin bifarea câmpului corespunzător, furnizarea acestora va fi efectuată prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de consumator. Consumatorul poate solicita anularea acestui serviciu în orice moment și fără menționarea unui motiv la adresa de e-mail: info@spartan-race.ro. În acest caz, consumatorul este de acord în special cu trimiterea de informații comerciale și informații referitoare la bunurile, serviciile sau activitățile vânzătorului la adresa electronică a consumatorului.
13.2. Consumatorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care comanda poate fi executată pe site-ul vânzătorului și pot fi îndeplinite obligațiile vânzătorului în temeiul contractului, fără stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul consumatorului, consumatorul poate revoca în orice moment consimțământul în conformitate cu afirmația anterioară.

14) TRANSMITEREA CORESPONDENȚEI
Cu excepția cazului în care se convine altfel, orice corespondență legată de contract trebuie să fie transmisă celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau recomandat prin operatorul serviciilor poștale (conform selecției expeditorului). Consumatorului transmiterea se efectuează în primul rând la adresa de e-mail furnizată vânzătorului.

15) DISPOZIȚII FINALE
15.1. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română. În ceea ce privește utilizarea site- ului web, a magazinului online sau prevederile juridice stabilite în contractul de cumpărare, dacă acestea conțin un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația română și este supusă jurisdicției instanțelor române. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care reies din legislația general obligatorie.
15.2. Pentru reclamații, consumatorul poate contacta vânzătorul prin intermediul datelor de contact ale vânzătorului. Dacă nu se va soluționa plângerea de către vânzător, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente material și teritorial.
15.3. Relația contractuală dintre consumator și vânzător se încheie pentru o perioadă de timp determinată de realizarea obligatilor părților în baza contractului încheiat. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la încheierea contractului, sau în acești termeni și condiții, sau în alte cazuri concrete specifice altfel, părțile nu au dreptul să anuleze contractul înainte de executarea corespunzătoare a acestuia.
15.4. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, aceasta va fi înlocuită de o prevedere a cărei semnificație este cât mai apropiată de prevederea invalidă sau ineficientă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
15.5. Informațiile de contact ale vânzătorului sunt menționate mai sus în secțiunea „Definiții”. Contractul, inclusiv termeni și condiții, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu este accesibil publicului, cu excepția îndeplinirii obligațiilor vânzătorului prevăzute de legislația aplicabilă.
O copie a contractului va fi salvată la vânzător, care va permite consumatorului accesul la aceasta la cererea sa.
15.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral acești termeni și condiții. Formularea termenilor și condițiilor la care consumatorul și-a dat consimțământul în timpul înregistrării sunt obligatorii pentru consumatori.
15.7. Relațiile nereglementate în alt fel în acești termeni și condiții generali, precum și în părțile lor inseparabile (anexe) sunt reglementate pe baza Codului Civil Român și a celorlalte reglementări legale aplicabile în vigoare.

16) FORMULAR PENTRU RETRAGEREA DIN CONTRACT
Formular tip pentru retragerea din contract:
Notificare de retragere din contract

 • Destinatar: Adventured Sport Events S.R.L., Adresa de corespondență: strada Drumul între Tarlale, nr..
  41C., birou 24, etaj 2, Bucuresti, sector 3, Romania,
  adresa de e-mail: info@spartan-race.ro
  Prin prezenta, declar că mă retrag din contractul privind achiziționarea acestor bunuri () / furnizarea acestor
  servicii (
  )
 • Data comenzii () / data primirii ():
 • Numele și prenumele consumatorului (utilizator):
 • Adresa consumatorului (utilizator):
 • Semnătura consumatorului (utilizator), (numai dacă acest formular este trimis în format scris)
 • Data:
  (*) Trageți peste ce nu se potrivește sau completați informațiile.

17) INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Protecția datelor cu caracter personal ale unui consumator care este o persoană fizică este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Informații detaliate sunt furnizate și pe site-ul oficial al vânzătorului (www.spartan-race.ro) în secțiunea „Protecția datelor cu caracter
personal”.

PROMOTIONS

In addition to these Terms, any sweepstakes, contests, games, or similar promotions (collectively, “Promotions”) made available through or in connection with the Services may be governed by specific rules that are separate from these Terms. By participating in any such Promotion, you will become subject to those rules, which may vary from the terms and conditions set forth under these Terms. Spartan urges you to review any specific rules applicable to a particular Promotion, which will be linked from such Promotion. We also urge you to review our Privacy Policy, which, in addition to these Terms, governs any information you submit in connection with such activities. To the extent such rules conflict with these Terms, such rules shall control with respect to the particular Promotion.

PARENTAL CONSENT

We will NOT knowingly collect, use, or distribute personal information from children under the age of 13 without prior verifiable consent from a parent or guardian. We cannot, however, prohibit minors from visiting or using the Spartan Websites, Apps, and/or Spartan Social Media channels, and must rely on parents and guardians to decide what materials are appropriate for children to view and purchase. There are parental control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) available that may assist you in limiting access to material that is harmful to minors. You can find information about parental controls at http://onguardonline.gov, and https://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online. We do not endorse the products or services listed at this website.

INDEMNIFICATION

YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS AND OUR AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND COSTS THAT ARISE FROM OR RELATE TO YOUR ACTIVITIES ON OR THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES, ANY POSTS SUBMITTED BY OR ON BEHALF OF YOU OR YOUR VIOLATION OF THESE TERMS, AND WITH RESPECT TO ANY TERMS INCORPORATED HEREIN SUCH AS IN CONNECTION WITH SPARTAN RACES.

THIRD PARTY SOFTWARE AND APPLICATIONS

Our Services may contain links to third-party websites or services (“Third-Party Sites”) that are not owned, controlled, or endorsed by us. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of Third-Party Sites. We do not warrant the offerings of any Third-Party Sites. ACCESS AND USE OF THIRD-PARTY SITES, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIAL, CONTENT, PRODUCTS, AND SERVICES ON LINKED SITES OR AVAILABLE THROUGH THIRD-PARTY SITES, IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, Third-Party Sites found on or through the Platform are solely between you and such third-party. You acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such Third-Party Sites. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any Third-party Sites that you visit.

NO WARRANTIES

We reserve the right to modify the Services, including, but not limited to updating, adding to, enhancing, modifying, removing or altering any Content or features of the Services, at any time, in our sole discretion. You are responsible for providing your own access (e.g., computer, mobile device, Internet connection, etc.) to the Services. We have no obligation to screen or monitor any Content and do not guarantee that any Content available on or through the Services is suitable for all users or that it will continue to be available for any length of time.

YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF SPARTAN’S SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE USE OF AND ACCESS TO YOUR USER ACCOUNT AND/OR SPARTAN+ MEMBERSHIP IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. SPARTAN MAKES NO WARRANTY THAT YOUR USER ACCOUNT OR THE SITE’S SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR FREE. SPARTAN EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SPARTAN DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON, OR PROVIDED IN CONNECTION WITH, YOUR USER ACCOUNT OR THE SITES. RELATING TO ANY POSTS OR CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE SERVICES; RELATING TO ANY THIRD PARTY'S USE OF YOUR POSTS; THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR NEEDS; OR THAT WE WILL CONTINUE TO PROVIDE ANY FEATURE OF THE SERVICES. SPARTAN IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, OR FOR THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF SUCH INFORMATION.

To the extent that another party may have access to or view Content on your device, you are solely responsible for informing such party of all disclaimers and warnings in these Terms. TO THE EXTENT ANY DISCLAIMER OR LIMITATION OF LIABILITY DOES NOT APPLY, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL APPLICABLE EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 30 DAYS AFTER THE DATE ON WHICH YOU FIRST USED THE SERVICES, AND NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER SUCH PERIOD.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE, OUR AFFILIATES AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, ECONOMIC OR PURE ECONOMIC LOSSES, GOODWILL, USE, DATA, SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE, SYSTEM FAILURE, INABILITY TO USE THE SERVICES OR CONTENT OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED ITS ESSENTIAL PURPOSE; AND OUR AND OUR AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL CLAIMS, IN THE AGGREGATE, WILL NOT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO US OVER THE 6 MONTHS PRECEDING THE DATE YOUR FIRST CLAIM(S) AROSE. IF YOU LIVE IN A JURISDICTION THAT DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION DOES NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT THAT ONE OR ANY ASPECT OF THE LIMITATIONS SET OUT ABOVE DOES NOT APPLY, ALL REMAINING ASPECTS SURVIVE. THE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

SAFETY WARNINGS

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER A CLASS, A RACE OR OTHER USE OF THE SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICES ARE RIGHT FOR YOU.

YOU UNDERSTAND THAT THERE ARE CERTAIN INHERENT RISKS AND DANGERS IN EXERCISING AND PHYSICAL ACTIVITY AND THAT THE CLASSES OR EVENTS THAT YOU MAY ATTEND OR PARTICIPATE IN OFFER A RANGE OF ACTIVITY AND INTENSITY LEVELS. BY USING AND ENGAGING IN THE SERVICES, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE, ON BEHALF OF YOURSELF, YOUR HEIRS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND/OR ASSIGNS THAT YOU ARE AWARE OF THESE RISKS WHICH INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, PROPERTY DAMAGE, ILLNESS, LOSS AND BODILY INJURY OR DEATH. YOU ACKNOWLEDGE THAT SOME OF THESE RISKS CANNOT BE ELIMINATED AND YOU SPECIFICALLY ASSUME THE RISK OF INJURY OR HARM AND RELEASE US FROM SAME AS SET FORTH BELOW.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTH CARE PROFESSIONAL PRIOR TO USING THE SERVICES FOR CLASSES OR RACES, AND TO DETERMINE IF AND HOW PARTICIPATING IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISE OR RACE IS APPROPRIATE FOR YOU. DO NOT USE CLASSES OR PARTICIPATE IN RACES IF YOUR PHYSICIAN OR HEALTH CARE PROVIDER ADVISES AGAINST IT. IF YOU EXPERIENCE FAINTNESS, DIZZINESS, PAIN OR SHORTNESS OF BREATH AT ANY TIME WHILE EXERCISING OR ENGAGING IN PHYSICAL ACTIVITY, YOU SHOULD STOP IMMEDIATELY.

YOU ALSO UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICES OFFER FITNESS AND RELATED INFORMATION THAT IS DESIGNED FOR INFORMATIONAL, EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. NOTHING STATED OR POSTED ON OR OTHERWISE AVAILABLE THROUGH ANY ASPECT OF THE SERVICES IS INTENDED TO BE, AND MUST NOT BE TAKEN TO BE, THE PRACTICE OF MEDICAL, PROFESSIONAL OR COUNSELING CARE. YOU SHOULD NOT RELY ON ANY INFORMATION ON OR THROUGH THE SERVICES AS A SUBSTITUTE FOR, NOR DOES IT REPLACE, PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. IF YOU HAVE ANY CONCERNS OR QUESTIONS ABOUT YOUR HEALTH OR FITNESS LEVEL, YOU SHOULD ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN OR OTHER HEALTH-CARE PROFESSIONAL. DO NOT EVER DISREGARD, AVOID OR DELAY OBTAINING MEDICAL OR HEALTH RELATED ADVICE FROM YOUR HEALTH-CARE PROFESSIONAL BECAUSE OF SOMETHING YOU MAY HAVE READ OR HEARD ON OR THROUGH THE SERVICES. THE USE OF ANY CLASSES, RACES, RECOMMENDATIONS, AND INFORMATION PROVIDED ON OR THROUGH THE SERVICES ARE SOLELY AT YOUR OWN RISK.

THE SERVICES ARE CONTINUALLY UNDER DEVELOPMENT AND WE MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, AS TO THEIR ACCURACY, COMPLETENESS OR APPROPRIATENESS FOR ANY PURPOSE. IN THAT REGARD, DEVELOPMENTS IN RESEARCH MAY IMPACT THE FITNESS OR RELATED ADVICE THAT APPEARS ON OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. NO ASSURANCE CAN BE GIVEN THAT THE CONTENT, ADVICE OR RECOMMENDATIONS CONTAINED IN OR THROUGH THE SERVICES WILL ALWAYS INCLUDE THE MOST RECENT FINDINGS OR DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO THE PARTICULAR MATERIAL OR CONTENT.

THEREFORE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AGENTS AND REPRESENTATIVES, EACH OF THEIR PARENT, SUBSIDIARIES OR AFFILIATED ENTITIES, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MEMBERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS, CONTRACT EMPLOYEES, REPRESENTATIVES AND AGENTS, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS AND ASSIGNS, FROM ANY AND ALL RESPONSIBILITY, CLAIMS, ACTIONS, SUITS, PROCEDURES, COSTS, EXPENSES, DAMAGES AND LIABILITIES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO YOUR PARTICIPATION IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, RACES OR CLASS, OR USE OF THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WITH RESPECT TO BODILY INJURY, PHYSICAL HARM, LOSS, ILLNESS, DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

IP OWNERSHIP – RESTRICTION OF USE – INFRINGEMENT

The information and materials provided on, through, or in connection with the Services, including any content, data, text, designs, graphics, images, photographs, illustrations, audio and video clips, logos, icons, and links (collectively, the “Materials”) are owned exclusively by Spartan or its licensors, and are intended to educate and inform you about the Events and the Services. Subject to your compliance with these Terms, you may use the Materials solely for your personal, non-commercial use, provided that you do not remove any copyright or other proprietary notices contained therein. Subject to your compliance with these Terms, we grant you a limited license to use the Services and Materials for your personal use only; provided that you may not use, reproduce, modify, display, publicly perform, distribute, create derivative works of or circumvent any technological measure that effectively controls access to the Services and/or Materials in any way including, without limitation, by manual or automatic device or process, for any purpose. Notwithstanding anything to the contrary herein, all rights not specifically granted in the license set forth above shall be reserved and remain always with Spartan. Use of the Services and Materials for any purpose other than as expressly authorized in these Terms is a violation of our copyrights and other proprietary rights, and is strictly prohibited.

The trademarks, logos, and service marks displayed in connection with the Services (collectively the “Trademarks”) are the registered and unregistered trademarks of Spartan and Spartan’s advertisers, licensors, sponsors, suppliers, and others. The Trademarks owned by Spartan, whether registered or unregistered, may not be used in connection with any product or service that is not offered by Spartan, in any manner that is likely to cause confusion with customers, or in any manner that disparages Spartan. Nothing contained on the Spartan Websites, Apps, and Spartan Social Media channels should be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right to use any Trademark without the express written permission of Spartan, Spartan’s licensors or suppliers, or the third-party owner of any such Trademark. Misuse of any Trademarks is prohibited, and Spartan will aggressively enforce its intellectual property rights in such Trademarks, including via civil and criminal proceedings. You may inquire about obtaining permission by contacting us at us@spartan.com.

You further acknowledge that the Services contain software and other content that is protected by copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereafter developed. All content provided to us by third parties, is copyrighted individually and/or as a collective work under the U.S. copyright laws and all applicable international copyright (or equivalent) laws in all jurisdictions and protected under other intellectual property laws worldwide; further, as between you and us, we own intellectual property rights in the selection, coordination, arrangement and enhancement of all content in the Services.

We respect the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. Each user is responsible for ensuring that their Posts do not infringe any third party's right or other intellectual property rights. If you believe that the Services or any Posts contain elements that infringe or misappropriate your copyrights or other intellectual property rights (or the intellectual property rights of others, please comply with the below.

If you are a copyright owner or an agent thereof, and you believe that any content on the Services infringes your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) by providing our Designated Copyright Agent with the information listed in the below in writing (see 17 U.S.C § 512(c)(3) for further detail). Upon receipt of the notice as described below, we will take whatever action, in its sole discretion, it deems appropriate, including removal of the challenged content from the Services You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements listed below, your notice may not be valid.

DMCA Notice of alleged infringement

 1. Identify the copyrighted work that you claim has been infringed, or - if multiple copyrighted works are covered by this Notice - you may provide a list of the copyrighted works that you claim have been infringed.

 2. Identify the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the URL of the link shown on the Platform(s) where such material may be found.

 3. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address.

 4. Include both of the following statements in the body of the Notice:

“I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” “I hereby state that the information in this notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

 1. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Deliver this Notice, with all items completed, to our Designated Copyright Agent:

Copyright Agent
c/o Legal Department, Spartan Race, Inc.,
234 Congress Street,
Boston, MA, 02110

If you have any questions about these Terms, please contact us at: us@spartan.com

ARBITRATION AGREEMENT & CLASS ACTION WAIVER – IMPORTANT – PLEASE REVIEW AS THIS MAY AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. APPLICABLE TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW.

Initial Dispute Resolution and Notification. You and we agree that, prior to initiating an arbitration or other legal proceeding, you and we will attempt to negotiate an informal resolution of the Dispute. To begin this process, and before initiating any arbitration or legal proceeding against us, you must send a Notice of Dispute (“Notice”) by certified mail to the attention of our Legal Department at the address set out in Section 21 of these Terms. For purposes of these Terms, initiating an arbitration means filing an arbitration demand (“Demand”).

Your Notice to us must contain all of the following information: (1) your full name, address, username, and the email address associated with your account for the Services; (2) a detailed description of the nature and basis of the Dispute; (3) a description of the relief you want, including any money damages you request; and (4) your signature verifying the accuracy of the Notice and, if you are represented by counsel, authorizing us to disclose information about you to your attorney.

After receipt of your Notice, you and we shall engage in a good-faith effort to resolve the dispute for a period of 60 days, which both sides may extend by written agreement (“Informal Dispute Resolution Period”). During the Informal Dispute Resolution Period, neither you nor we may initiate an arbitration or other legal proceeding.

If the Dispute is not resolved during the Informal Dispute Resolution Period, you may initiate an individual arbitration as provided below.

Mediation. If a dispute arises out of or relates to these Terms, or the Participant’s involvement in an Event, and if said dispute cannot be resolved or settled through negotiation, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, agrees that prior to the filing of any arbitration, or other legal action consistent with the provisions of these Terms, that Participant will first attempt, in good faith, to settle the dispute by non-binding mediation administered by JAMS Mediation, Arbitration and ADR Services (“JAMS”). The mediation shall take place in Boston, Massachusetts, and shall be facilitated by a neutral appointed JAMS. The costs of such mediation shall be shared equally by the parties thereto.

Arbitration. All controversies, disputes or claims arising out of or related to these Terms, to the extent not first resolved through negotiation and mediation, will be submitted to and for binding arbitration in front of a single arbitrator of JAMS, conducted in accordance with JAMS’ then-current General Arbitration Rules and Procedures (which shall include the applicability of JAMS’ Consumer Arbitration Minimum Standards), at the JAMS’ offices in Boston, Massachusetts. All matters related to arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§1 et seq.) and not by any state arbitration law.

The arbitrator will have the right to award or include in the award any relief which the arbitrator deems proper in the circumstances, except that the arbitrator does not have the right to award exemplary, punitive, penal or multiple (e.g., double or treble) damages. The award and decision of the arbitrator will be conclusive and binding upon all parties hereto and judgment upon the award may be entered solely in the United States District Court for the District of Massachusetts. If Spartan is the prevailing party in any arbitration brought by you, you agree to reimburse Spartan for any arbitration costs and fees incurred by Spartan (except if you are resident of the State of California).

The arbitrator will not have the authority or right to add to, delete, amend, or modify the terms, conditions, or provisions of these Terms. All findings, decisions and awards of the arbitrator will be limited to the dispute(s) set forth in the written demand for arbitration (and any submitted counterclaim), and the arbitrator will not have authority to decide any other issues unless the parties to the arbitration mutually agree thereto.

Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that any arbitration will be conducted only on any individual, not a class-wide, basis (as further described below), and that an arbitration proceeding initiated by Participant and/or her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, may not be consolidated with any other arbitration proceeding. No findings, conclusions, orders or awards emanating from any arbitration proceeding conducted hereunder may be introduced, referred to, or used in any subsequent or other proceeding as a precedent, to collaterally estop any party from advancing any claim or defense or from raising any like or similar issues, or for any other purpose whatsoever. The principles of collateral estoppel shall not apply in any arbitration proceeding conducted under this section.

Further, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that notwithstanding any provision of law which provides for a longer limitations period, neither Participant nor Participant’s heirs, personal representatives, executors, successors and assigns will bring, commence, or maintain an action or claim of any kind, in connection with liability or obligation in connection with these Terms, or otherwise, unless brought before the expiration of the earlier of: (i) one (1) year after the date of discovery of the facts resulting in such alleged liability or obligation, or if earlier, the date such facts should or could have been discovered with reasonable diligence; or (ii) eighteen (18) months after the date of the first act or omission giving rise to such alleged liability or obligation. Actions and claims brought or asserted after expiration of the applicable limitations period shall be barred.

Class Action Waiver. YOU AND WE AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH OF US MAY BRING CLAIMS (WHETHER IN COURT OR IN ARBITRATION) AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF, CLAIMANT, OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS, COLLECTIVE, CONSOLIDATED, COORDINATED, PRIVATE ATTORNEY GENERAL, REQUEST FOR PUBLIC INJUNCTIVE RELIEF, OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. This also means that you and we may not participate in any class, collective, consolidated, coordinated, private attorney general, request for public injunctive relief, or representative proceeding brought by any third party.  Notwithstanding this provision or any other language in these Terms, you or we may participate in a class-wide settlement. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.

Severability. If any portion of this Section 17 is found to be void, invalid, or otherwise unenforceable, then that portion shall be deemed to be severable and, if possible, superseded by a valid, enforceable provision, or portion thereof, that matches the intent of the original provision, or portion thereof, as closely as possible. The remainder of Section 17 and all other Terms shall continue to be enforceable and valid.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms shall be governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, without regard to principles of conflicts of law. The Uniform Commercial Code, the Uniform Computer Information Transaction Act, and the United Nations Convention of Controls for International Sale of Goods shall not apply. Exclusive jurisdiction for all Disputes that are not required to be arbitrated will be the state and federal courts located in the State of Delaware, United States of America, and you consent to the jurisdiction of those courts.

INTERPRETATION; SEVERABILITY; WAIVER; REMEDIES

Headings are for convenience only and shall not be used to construe these Terms. If any term of these Terms is found invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that term will be severed from these Terms. No failure or delay In exercising any right hereunder will waive any further exercise of that right. The waiver of any such right or provision will be effective only if in writing and signed by our duly authorized representative. Our rights and remedies hereunder are cumulative and not exclusive.

SUCCESSORS; ASSIGNMENT; NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

These Terms are binding upon and will inure to the benefit of both parties and their respective successors, heirs, executors, administrators, personal representatives, and permitted assigns. You may not assign or transfer these Terms without our prior written consent. We may assign its rights, obligations and/or these Terms at any time in its sole discretion without notice to you.

NOTICES

You consent to receive all communications including notices, agreements, disclosures, or other information from us electronically. We may communicate by email or by posting to the Services. For support-related inquiries, you may email Support. For all other notices to us, write to the following addresses:

Attn: Legal Department, Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, Boston, MA, 02110.

Nothing in these Terms or otherwise limits our right to object to subpoenas, claims, or other demands.

MODIFICATION

We may update these Terms at any time, in our sole discretion. If we do so, we will let you know by, at a minimum, posting the updated Terms on the Services and indicating as much at the top of these Terms. Modifications will be effective on the date that they are posted. It is important that you review the Terms whenever we update them before you use the Services. If you continue to use the Services after we have posted updated Terms, you are agreeing to be bound by the updated Terms. If you don't agree to be bound by the updated Terms, then you may not use the Services anymore. Because the Services evolve over time we may change or discontinue all or any part of the Services, at any time and without notice, at our sole discretion.

ENTIRE AGREEMENT

These Terms represent the entire understanding between us and you regarding the Services or Content and supersede all prior agreements and understandings regarding the same. These Terms incorporate and apply to any separate terms and conditions that you agree to in connection with the purchase or use of any Services, goods or other services and the privacy policy. If any provision of these Terms is held invalid or unenforceable by an arbitrator or a court of competent jurisdiction, that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of these Terms will remain in full force and effect.

FORCE MAJEURE

Neither Party shall be liable for any failure or delay in performance under these terms (other than for delay in the payment of money due and payable in accordance with these terms) for causes beyond the party's reasonable control and not caused by that party's fault, or negligence, including, but not limited to, "acts of nature", acts of government, flood, fire, civil unrest, acts of terror, strikes or other labor problems, computer attacks or malicious acts, such as attacks on or through the internet, any internet service provider, telecommunications or hosting facility, but in each case, only if and to the extent that the non-performing Party is without fault in causing such failure or delay, and the failure or delay could not have been prevented by reasonable precautions and measures and cannot reasonably be circumvented by the non-conforming Party through the use of alternate sources, workaround plans, disaster recovery, business continuity measures or other means. Dates by which performance obligations are scheduled to be met will be extended for a period of time equal to the time lost due to any delay so caused.